Čakry

16.05.2023

Na co pomyslíš, když uslyšíš slovo "čakra"? Možná víš, jak se jednotlivé čakry jmenují, jakou mají barvu a kde leží. Snad dokonce víš, za co odpovídá každá z nich. To znamená, že máš určité informace o energetickém systému člověka. Pokud ne, nevadí, povím Ti něco o každé z nich.

Jak ale tyhle znalosti uplatnit v reálném každodenním životě?!

Ve skutečnosti Ti čakry pomáhají PROJEVIT, KÝM doopravdy JSI.

Pár názorných příkladů:

Jsi příliš hovorný, přeskakuješ z jednoho tématu na druhé? Pak máš příliš aktivní čakru hrdla (pátou).

Často trváš na svém a myslíš, že jen Ty máš pravdu? Zdá se, že máš přebytek energie v sluneční pleteni (třetí čakra). 

Když porozumíš praktickému uplatnění každé z čaker, můžeš znalosti o jejich energii využít k získání vyváženosti a harmonie v každodenním životě, ve vztazích s jinými lidmi i k sobě samým.

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé čakry

1. Múládhára – kořenová čakra

To je pevná životní základna, o niž se opírají všechny ostatní čakry. Proto je první čakra mimořádně důležitá.

Odpovídá všem zemským věcem včetně těla, zdraví, bytí, materiální i finanční stránky života. Kořenová čakra působí vyváženě, pokud žiješ ve vyhovujících podmínkách a cítíš jistotu a bezpečí.


Jak rozpoznat, že 1. čakra vyžaduje pozornost:

 • – Pokud je Tvá existence ohrožena, pociťuješ STRACH. Silný strach je příznakem poškození základu 1. čakry.
 • – Pokud často pociťuješ neklid, cítíš se skleslý, zakoušíš stres, snadno se rozzlobíš nebo se na okolí utrhuješ, je příčina skryta v nevyváženosti kořenové čakry.
 • – Také časté úrazy a poranění signalizují, že bys měl věnovat pozornost kořenové čakře.

Protože je kořenová čakra nejhustší a nejvíce fyzická, jsou jakékoli fyzické projevy projevem její energie: cesta do obchodu, placení účtů nebo praní…

Pozor: STRACH kořenovou čakru blokuje!

Nejlepší cestou k udržení 1. čakry v dobré kondici je převzetí odpovědnosti za vlastní život; je třeba vzít ho do svých rukou a jednat tak, aby Tvé základní potřeby byly vždycky uspokojeny!

2. Svádhišthána – sakrální čakra

Tato čakra je spojena s city, s Tvým právem otevřeně vyjadřovat své emoce. 

Moudrost sakrální čakry se ukrývá ve vědění, že jakékoli city a emoce mají vždycky svou příčinu. Ať pociťuješ cokoli, máš na to právo a znamená to, že je s Tebou vše v pořádku.

Bohužel však naše společnost Tě od dětství vede ke skrývání vlastních citů, potlačování a zavrhování emocí.

Jak poznat, že 2. čakra si vyžaduje Tvou pozornost:

 • Tvou život se proměnil v únavnou a nudnou rutinu.
 • - Nic od života nečekáš a nežádáš. Nemáš žádná přání. Na jakékoli návrhy odpovídáš odmítnutím.
 • - Nedostává se Ti doteků, pozornosti a péče.
 • - Ztratil jsi sexuální touhu nebo se pokládáš za sexuálně nepřitažlivého.
 • - Schází Ti spontánnost. Nemáš žádné tvůrčí nápady.

Pozor: Pocit VINY sakrální čakru blokuje!

Otevřený rozhovor s partnerem na téma Tvé citlivosti a sexuálních priorit je projevem energie sakrální čakry.

Vyslovení Tvých přání a toho, co Tě trápí, rovněž stimuluje 2. čakru. Snaž se co nejhlouběji procítit VEŠKERÉ Tvé emoce.

3. Manipúra – čakra solar plexus

Tato čakra je ohnivou, sluneční čakrou, která Ti dává světlo, teplo, energii a sílu. 

Představuje Tvou schopnost jednat, Tvou volnost a životní sílu. Právě ve sluneční pleteni vznikají nepříjemné pocity, když jsi nervózní, cítíš se nejistý a bezmocný.

Vyvážená manipúra umožňuje projevovat svou individualitu, vymezovat a hájit své hranice. Všichni známe lidi s přehnaně aktivní manipúrou – jsou to manipulátoři využívající k dosažení toho, co si přejí, jakéhokoli nátlaku i křiku.

Oslabení sluneční pleteně je jedním z hlavních problémů duchovních hledačů. Ústupná, souhlasná pozice, jak v dětství, tak v dospělosti a vyhýbání se konfliktům brání projevům Tvé individuality.

Jak rozpoznat, že 3. čakra vyžaduje Tvou pozornost:

 • - Raději budeš souhlasit s cizím názorem, než prosazovat ten svůj.
 • - Domníváš se, že Tví blízcí Tě nedoceňují nebo si Tě neváží.
 • - Bojíš se zavržení a odsouzení okolím, jsi mimořádně citlivý na kritiku.
 • - Máš problémy s důvěrou. V krizové situaci snadno propadáš zmatku.

Pozor: čakru sluneční pleteně blokuje STUD.

Jakýkoli čin, kterým "překročíš" své pochyby a nejistotu, napomáhá vyvážení solární čakry.

4. Anáhata – srdeční čakra

Symbolizuje přechod od pozornosti soustředěné na sebe, na svá přání a jednání k něčemu většímu a hlubšímu.

Srdeční čakra je místem, kde se spojuje horní se spodním, vnitřní s vnějším.

Čakra srdce je sídlem Lásky. Lásky jako formy bytí, nezávislé na chování a jednání člověka.

Když otevíráš své srdce, začínáš spoluprožívat city jiných lidí.

Jak poznáš, že 4. čakra vyžaduje Tvou pozornost:

 • - Nepřijímáš sám sebe, podceňuješ se.
 • Neumíš odpouštět a často propadáš smutku.
 • - Jsi netolerantní k chybám jiných.
 • - Často se řídíš egoistickými zájmy.
 • Ohrazuješ se před světem
 • - Vyhýbáš se styku s lidmi.

Pozor: ŽAL srdeční čakru blokuje.

Všichni jsme jeden druhému zrcadlem.

Pokud máš schopnost cítit soucit a soustrast i k tomu, s kým máš nějaký spor, stimuluješ otevření srdeční čakry. Získáváš od sporu odstup a nadhled, zaujímáš neutrální pozici a jsi schopen vidět reálné příčiny toho, co se doopravdy děje.

Když v sobě posiluješ schopnost soucítění s člověkem bez ohledu na to, jak se chová, vysíláš energii srdeční čakry.

5. Višuddhi – čakra hrdla

Odpovídá jakémukoli způsobu sebevyjádření: prostřednictvím verbálního styku i řečí těla, stejně jako vlastního tvůrčího vyjádření.

Když v sebe věříš a Tvé jednání je ryzí a od srdce, projevuje se Tvé skutečné JÁ. Tvá schopnost vyjadřovat a slyšet PRAVDU přímo závisí na vyváženosti čakry hrdla.

Nejlépe ze všeho se tato schopnost projevuje v každodenním styku.

Čakra hrdla Ti poskytuje schopnost přijímat moudrá rozhodnutí, vyjádřit sám sebe a využít vlastní osobní sílu k výrazu své touhy v její reálné podobě.

Jak rozpoznat, že si 5. čakra žádá Tvé pozornosti:

 • - V rozhovoru ztrácíš nit, cítíš "knedlík" v hrdle.
 • - Máš problémy s rozhodováním, neustále pochybuješ sám o sobě a svém jednání.
 • - Soustavně říkáš jen půl pravdy nebo přímo klameš své blízké.
 • - Často kritizuješ a odsuzuješ jiné i sám sebe.
 • - Také nemoci dýchacích cest signalizují, že přišel čas odblokovat Tvou hrdelní čakru.

Pozor: Čakru hrdla blokuje LEŽ.

Pokud aktivuješ spodní energetická centra, stane se hrdelní čakra vyjádřením Tvých zkušeností a znalostí.

Napájí Tvé srdce tím, co rád děláš a předvádí to světu. 

6. Ádžňá – čakra čela

Tato čakra je čakrou třetího oka. Hledí na svět prostřednictvím srdce.

Zastupuje intuitivní, podnětné prvky. Přináší hluboké porozumění, že znalosti, které jsou dostupné v dané životní etapě, jsou právě tím, co potřebuješ znát. Energie této čakry se projevuje schopností brát lidi takové, jací jsou. Dává schopnost vidět i skrze štíty a bariéry, za které se lidé schovávají.

Hovoříš s někým a okamžitě postřehneš, že Ti zalhal, nebo že neříká úplně vše – takové je jedno z hlavních uplatnění možností čakry třetího oka v životě.

Jak rozpoznáš, že 6. čakra si žádá Tvé pozornosti:

- Primárním příznakem bývá nahromadění velkého množství myšlenek a otázek v hlavě.
- Věty typu "Měl jsem si dát pozor, co říkám…"
- Problémy s pamětí mohou rovněž být vyjádřením nerovnováhy této čakry.
- Bolesti hlavy, migrény, problémy se spánkem, slabý zrak – to jsou signály zablokované 6. čakry.

Pozor: Čakru třetího oka blokují ILUZE.

Čakra třetího oka Ti přináší schopnost poznat, co chce člověk říci, aniž to verbálně vyjádří.

Pokládej konkrétní otázky, abys získal konkrétní odpovědi.

7. Sahasrára – korunní čakra

Korunní čakra je energetickým spojením všech sedmi čaker.

Právě tato čakra je v józe pokládána za sídlo osvícení.

Korunní čakra Ti pomáhá spatřit celkový obraz obsahující množství detailů.

Napojuje Tvé vědomí na nejvyšší nevědomé úrovně, poznáváš přes ni duchovnost a duchovní sílu. Otevírá Ti přístup k poznání.

Poskytuje možnost spojit Tvé vědění s věděním kosmu v Tvém vědomí a uplatnit je.

Jak poznáš, že si 7. čakra žádá Tvé pozornosti:

 • - Zvýšená citlivost na zvukové a světelné podněty.
 • - Velmi vysoká podrážděnost a neklid.
 • - Noční můry mohou rovněž avizovat blokádu 7. čakry.
 • - Říkává se, že brzká ztráta vlasů rovněž souvisí s touto čakrou.

Pozor: Korunní čakru blokuje velké rozptýlení NÁKLONNOSTÍ.

Díky korunní čakře už světu více nevyprávíš, kdo jsi. Ukazuješ to na příkladech.

Čím silnější je Tvé spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláš do reálného světa. Praktickým uplatněním energie korunní čakry je Tvé vnitřní vědění, jistota, jak dále jít a jak si počínat v životě.

Zjisti, jak fungují Tvé čakry a zda jsou v rovnováze

Uvědomuji si, že sám nejlépe víš, co Tě v tuto chvíli trápí a s čím potřebuješ pomoci. Někde uvnitř Tebe existují i stránky, kterými si třeba nejsi jist. Nebo zkrátka cítíš, že něco není, jak má, ale nedaří se Ti přijít na to co.

Proto jsem pro Tebe sestavila unikátní dotazník, týkající se jednotlivých čaker. Je zaměřen na celkové prověření všech oblastí. Tento dotazník Ti vyhodnotím a pošlu zpět společně s diagnostikou všech čaker včetně rad, jak je harmonizovat.

Stejně, jako Tvé tělo i Tvé energie a energetické body potřebují péči. Jednoduše si můžeš udělat test, který Ti pomůže zjistit, jak Tvé čakry fungují. Otestovat své čakry můžeš zde.

Harmonizuj a uzdrav své čakry

Toto duchovní umění léčby s japonskými kořeny, je harmonizace pomocí životních energií čerpaných z okolí. Slovo Reiki je složenina ze dvou japonských slov: Rei, což se překládá jako "Univerzální život" a Ki, což znamená "energie". Není nijak spojená s náboženstvím či náboženskými praktikami.

Reiki je životní energie, která prochází všemi živými věcmi. Ki, čili energie jednotlivce, by měla být silná a volně proudící. Pak jsou tělo a mysl v pořádku. Když se energie vytrácí nebo je blokovaná, může to vést k duševní či fyzické nerovnováze. Reiki primárně pracuje s čakrami a jejich harmonizací. Můžeme tak společně odstranit bloky nebo očistit Tvou mysl.

Pokud už máš test čaker za sebou a víš, které čakry je třeba opečovat, zvol jednoduše harmonizaci a pročištění všech čaker. Jde o pročištění Tvých energetických center pomocí REIKI a najdeš jej zde. Nebo použij afirmace a meditace pro jednotlivé čakry, kdy ukázky nalezneš na Youtube kanálu zde. Pro získání plnoých verzí meditací a afirmací se podívej sem.