Ganéša mantra pro odstranění překážek

26.03.2023

Pokud plánuješ započít nějakou etapu nebo úkol zarecituj si mantru pro odstranění překážek. 

शुकामरधरंिवशणुंशिशवणरचतुभुरजम्।

पसनवदनंधायेत्सवरिवघोपशानये॥

óm šuklámbaradharam višnuṃ šašivarnaṃ čaturbhudžam ।

prasannavadanaṃ dhjájét sarvavighnópašántajé ॥

Překlad: ÓM. Pro odstranění všech překážek medituj o Višnuovi oděného v bílém rouchu, [s kůží] v barvě měsíce,
který má čtyři ruce a jasný výraz ve tváři.

Význam: Bůh se sloní hlavou, který byl sinem boha Šivy a jeho ženy Párvatí. Vighnéšvara, který je známý jako pán překážek. Měli bychom jej uctívat před startem jakékoli naší činnosti, aby měla hladký průběh a všechny překážky byly odstraněny. Uctíváním a modlením ke Ganéši si pojistíme úspěch v jakékoli věci, kterou si zamaneme nebo do které se pustíme. Bůh Ganéša miluje sladkosti (zvláště pak indické cukroví Laddú).