Jasné signály Tvého těla

30.07.2023

Můžeš "obdržet" tři typy různých signálů od Tvého nevědomí s různou intenzitou. Díky nim můžeš vnímat sdělení Tvého nitra upozorňující, že něco není v pořádku. To jak se cítíš a kde cítíš nepohodu Ti má něco říci, stačí jen naslouchat. Postupně si probereme všechny tři a jedno navíc, které Ti má také něco sdělit.

Fyzické nebo nervové napětí

Při tomto typu signálu cítíš napětí, tlak, rozladění nebo nepohodu. Může jít o bolest v zádech, trávicí potíže, noční můry, nevolnosti nebo psychickou nepohodu. Jde o zcela "normální" projevy vnitřního napětí. Tvé nevědomí používá tyto fyziologické a psychické pocity, aby vyjádřilo, že se něco děje. Aby Ti došlo, že je něco špatně. Například, že se ubíráš nesprávným směrem, nacházíš se v nepohodlí nebo se vydáváš nebezpečnou cestou. Může jít ale i o únavu, potřebu se zastavit nebo zamyslet.

V momentě, kdy jsi "otevřen" a jsi schopen naslouchat Tvému nitru a přijmout sdělení na úrovni Tvého vědomí, stačí změnit podle potřeby chování a napětí zmizí. Čím více na sobě budeš pracovat, tím více v souladu se sebou samým budeš a zvládneš tak naslouchat nejjemnějším za zároveň nejmocnějším (a nejhlasitějším) částem Tvé bytosti a to nevědomím. Tím více také budeš schopen rozeznat signály prvního typu a porozumíš jim mnohem snadněji.

Bohužel je lidstvo lapeno stylem života, neustálým tempem a spěcháním za neustálými cíly a vnímavost je velmi často přehlížena. Někdy volbou nejsnazšího řešení a také tím, že již neumíme rozpoznat tyto symptomy a dávat si je do souvislostí. Tím také posilujeme "vnitřní hluchotu".

Další znamení přicházejí z Tvého okolí, nejčastěji pomocí jevu, kterému se říká: "princip zrcadlení" nebo "zrcadlový efekt". Jde o přitahování osob se stejnými vlastnostmi. Což znamená, že vše co vidíš u ostatních je odrazem Tebe samého. Když se Ti na někom něco líbí, jde obvykle o část Tebe samého, v kterou se neodvažuješ věřit a kterou se bojíš vyjádřit. Naopak, když u někoho něco nesnášíš, znamená to, že vnímáš něco, co k Tobě také patří a je to pro Tebe nesnesitelné a Ty to nejspíše odmítáš vidět nebo akceptovat. Více se tomu budu věnovat ve zvláštním článku.

Tyto "jemné" signály mají nevýhodu, protože jsou většinou časově posunuté oproti okamžiku, kdy situace nepohodlí nebo nesouladu vznikla. Tento posun je přiměřený Tvé hluchotě nebo Tvé nechuti zaslechnout signál. 

Fyzická nebo psychická traumata - Traumata těla končetin

Jde o druhý stupeň komunikace intenzity signálů. Znamenají totiž fázi, kdy už hledáš řešení. Trauma je tedy aktivním vyjádřením, protože ukazuje, že usiluješ o změnu. Jedná se především o v pořadí již druhý vzkaz a také hlasitější než ten předchozí, který je ještě možné považovat za otevřenou komunikaci.

Tvé nevědomí si přeje upozornit na sebe a vytvořit tak hluk, aby sis konečně všiml, že stále něco není v pořádku a Ty to přehlížíš. Možná vědomě nebo nevědomě. V tomto stadiu je možné ještě uskutečnit změnu, aniž bys musel znovu prožít staré vzorce a schémata (a točit se tak v kruhu), pokud potvrdíš "příjem".

Účelem těchto signálů je Tě upozornit, že nastal čas, aby ses zastavil, na okamžik přemýšlel a uvědomil si, že je třeba udělat změnu ve Tvém životě. Toto trauma je také pokusem o povzbuzení nebo uvolnění energií z napětí, které se v Tobě nahromadily v důsledku vnitřního neklidu. Jen výjimečně k němu dojde zcela náhodně. Zpozorni tedy při: Nárazu, říznutí, vymknutí, zlomenině a dalším drobným znamením. Postihnou to místo těla, kterému je třeba se věnovat a také jej odblokovat nebo posílit, někdy i obojí naráz. Toto znamení Ti dává velice přesnou informaci o tom, co se v Tobě děje.

Vymknutí pravého kotníku, říznutí se do levého palce, vyhřeznutí třetího šíjového obratle, ukopnutí malíčku nebo rána do hlavy, všechny tyto signály Tě upozorňují na nějaký vnitřní problém.

Orgánové a duševní nemoci

Třetí typ signálu se již projevuje nemocemi, ať už jde o nemoci těla nebo duše. Jde o stadium, kdy dochází k uvolňování nebo odvádění napětí. Jde na rozdíl od traumat těla a končetin o JIN, hlubiny těla nebo ducha. Zde se zbavuješ napětí "uzavřeným" způsobem. Jde o to, aby ses zastavil a naslouchal. Při nemoci již není možné pokračovat dál. Tento stupeň signálu už Ti neumožní přímou změnu. Jsi na konci cyklu uvolnění, pokud jsi velmi dlouho jemné signály přehlížel. Je tedy třeba znovu projít starým tématem a zkušenostmi a vše tedy prožít znovu, abys zpracoval a v rámci možností změnil vzpomínky. Zkus tedy porozumět, dekódovat a přijmout poselství dané nemoci.

Je tedy dobré se zamyslet, co způsobuje umlčení nebo dokonce zabití nemoci v samém zárodku a není ji umožněno se vyjádřit. Měj na paměti, že nemoc je varovný signál stejně přesný jako traumata. Jasně sděluje, co se odehrává ve Tvém nitru a poskytuje Ti tak znamení, které Ti mohou pomoci předvídat další vývoj.

Pasivní poselství se projevuje jako nemoc nebo oslabení a jedinec, který tímto oslabením prochází, aniž by si to uvědomoval, prožívá vše jako porážku nebo prohru. Nemoc představuje vědomé nebo nevědomé znamení selhání nebo neschopnosti připustit vnitřní nesoulad. Proto si vezmi z uzdravení poučení a můžeš tak posílit Tvou vnitřní imunitu. Pokud ne, ještě více se oslabíš a mnohem snadněji můžeš podléhat nemocem. Čím starší je tenze, které se skrze nemoc hlásí o slovo, tím bude nemoc silnější a závažnější.

Freudovská "přeřeknutí" a chyby

Již Freud tvrdil, že těmito chybnými úkony nebo gesty uvolňuješ vnitřní napětí, které nebylo možné uvolnit jinak. Tyto chybné úkony ve skutečnosti vyjadřují Tvé skutečné myšlenky. A Ty se jim zřejmě snažíš vyhnout nebo je jakkoliv eliminovat, protože je bereš jako své selhání nebo chybu. Může jít o přeřeknutí, které je pak snahou Tvého nevědomí navázat komunikaci s Tvým vědomím.

Může jít o chybný verbální výraz, například špatné slovo nebo přeřeknutí. Nebo neobratné gesto, kdy například převrhneš hrneček na jinou osobu nebo něco rozbiješ a třetí chybou je závažnější událost jako třeba říznutí, vymknutí nebo nehoda. Tohoto tématu jsme se již dotkli v tématu traumata.

Je dobré podotknout proč tomu tak je, protože tyto chyby na sebe vždy berou formu, která se Ti jeví jako negativní. Proč? Protože Tvé nevědomí se chová jako malé dítě. Například, když má dítě pocit, že se mu rodiče dost nevěnují, udělá cokoli, aby se to změnilo. Pláče nebo dělá hluk a ono to funguje, což znamená, že zvolilo správné řešení. Toto chování se pak může stupňovat.

A Tvé tělo a Ty jsi jako rodič. Možná příliš zaměstnaný nebo nepozorný než abys naslouchal Tvému vnitřnímu dítěti. A reaguješ teprve tehdy, kdy je volání nepříjemné a negativní. Jinak by sis nevšiml.

Zamysli se tedy nad tím, co Tě kde bolí nebo trápí a zkus identifikovat, o co by mohlo jít. Více se tímto tématem zabývá Michel Odoul, který popsal jednotlivé části těla jako vzkazy duše a psychoenergetiku v praxi mnohem detailněji. Už brzo pro Tebe budu mít jednoduchý test podle oblastí, co Tě v tuto chvíli trápí. 

Už nyní si můžeš udělat test zdarma, který Ti pomůže rozklíčovat, která služba Ti pomůže podle toho, co Tě aktuálně trápí, test je zcela zdarma a najdeš jej zde. Stačí mi jen napsat, že jsi vyplnil dotazník a já Ti jej pošlu zpět. Nebo pokud jsi si jist s čím Ti pomohu stačí se podívat sem, kde najdeš více informací o mých službách.