Matra k poctě Pataňdžalimu

26.03.2023

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy. Žil ve 2 nebo 3 století našeho letopočtu. Je znám díky vytvoření díla 196 joga súter. 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन |

योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ||

Yogena cittasya padena vācāṃ malaṃ śarīrasya ca vaidyakena |

yo'pākarottaṃ pravaraṃ munīnāṃ patañjaliṃ prāñjalir-ānato'smi || 

Překlad: Se sepjatými dlaněmi se klaním tomu největšímu z mudrců, který odstranil neduhy mysli pomocí jógy, neduhy řeči pomocí gramatiky a neduhy těla pomocí ájurvédy.

Popis: Pataňdžali je považován za zakladatele jógy. Žil ve 2 nebo 3 století našeho letopočtu. Je znám díky vytvoření díla 196 joga súter, které se věnují všem aspektům života a jsou to taková "pravidla" nebo spíše "rady" jak poznat své vnitřní já a dosáhnout osvícení.

Význam: Je vyzdvihována jako pocta velkému jógínovi, kterého mnoho lidí obdivuje.