Osm stupňů jógy

30.08.2023

Je velmi pravděpodobné, že na lekcích uslyšíš od lektora o osmistupňové stezce jógy. Pojďme si povědět, co přesně je to za cestu a o čem se v ní pojednává. My si je všechny stupně zvlášť postupně rozebereme v jednotlivých článcích. 

Nejprve si je pojďme vyjmenovat a povědět si o nich trochu obecně

Kdybys měl svého GURU učitele (o něm až v jiném článku), vychovával by Tě skrze těchto osm stupňů jógy. Jinak se tyto body nazývají také Pataňdžaliho stezka jógy. Podle jeho učení je cílem jógy: "zastavení změn mysli", abychom dosáhli osvícení, tedy absolutního stavu dokonalosti. 

V tomto Pataňdžaliho učení jde o soubor doporučení, kterými se máš řídit, abys onoho osvícení dosáhl. Jinak se cestě říká také "královská cesta". Jde v ní o to ovládnout sebe sama, Tvé tělo, Tvou mysl a myšlenky. 

Tato cesta je rozdělena do osmi stupňů, kterými když se budeš řídit, můžeš dosáhnout osvícení (ano správně se divíš, proč jsem napsala "můžeš", protože ne každý je na osvícení připraven). Dle mého názoru jde především o naše nitro a naše nastavení a postavení se k určitým věcem.

Ber prosím na vědomí, že nejde o nějaké rozkazy, ale spíše o "doporučení", kterými by ses měl řídit.

1. Jama - Psychická očista
2. Nijama - Očista charakteru
3. Pozice/asány - Vlastní praxe
4. Pranajama - Dechové techniky
5. Pratjáhara - Ovládnutí smyslů
6. Dharma - Koncentrace
7. Dhjana - Meditace
8. Samadhi - Osvícení

Pojďme si jednotlivé body postupně v jednotlivých článcích rozebrat.

Namaste