Význam Tvých iniciál

04.06.2023

Iniciály – tedy první písmeno křestního jména a příjmení – dokážou o člověku ledasco napovědět. Nejsou definitivní charakteristikou, spíše naznačují směr, jakým se povaha vydává. Každé písmeno svou vibrací ovlivňuje Tvůj život.

Změna energií

Iniciály a jejich působení se samozřejmě v životě může měnit – zvláště po sňatku, kdy se často u jednoho, ale i obou sezdaných mění příjmení. Neznamená to náhlou změnu, ale postupné přeformování osobnosti. Faktem také samozřejmě zůstává, že si písmena mohou i vzájemně odporovat – to značí člověka mnoha tváří, proměnlivého. Ale vždy převáží to písmeno, jehož energie je agresivnější. To se dá odhadnout právě podle uvedených vlastností.

A – Nese s sebou energii a sílu, pro A je typická silná motivace i schopnost motivovat druhé, také převažuje individualita. Najdi si v přehledu, jaké vibrace vysílají tvé iniciály. Chybí čárky/háčky – energie takových písmen je stejná jako u téhož písmene bez interpunkce, tedy Š = S a tak dál.

B – Druhé písmeno vyvažuje první citlivostí a empatií, v protikladu stojí s týmovostí. Iniciála B naznačuje zdvořilost a slušné chování.

C – Zvědavost, komunikativnost, optimismus, základní kvality třetího písmena. S nimi se na druhé straně pojí necitlivost a netaktnost.

D – D znamená cílevědomost, vyrovnanost a pracovitost, jedná se často o úspěšné lidi, kteří spíš než na srdce dají na logiku.

E – E je vřelost, soucitnost, laskavost. K nim patří i velká flexibilita, schopnost čemukoli se přizpůsobit.

F – Přátelskost a sympatie jsou základní charakteristikou F. Jde o osoby vstřícné a často nadmíru zodpovědné a rozumné.

G – S písmenem G se pojí duchovno a spiritualita, jakási náboženskost, sklon k víře. Na druhé straně i nesmírná otevřenost novému a ochota.

H – H znamená moudrost, rozumnost i klid, také je to písmeno fantazie a vzdušných zámků, velké kreativity a představivosti.

CH – Ch je kombinací C a H, od prvního si vypůjčilo radost a pozitivitu, od druhého rovnováhu a vlivnost.

I – Písmeno naznačující velký smysl pro spravedlnost, také pečlivost a jiskřivou inteligenci, v negativním spektru pak náladovost.

J – Je symbolem vůdcovství, bojovnosti, odhodlání a velké samostatnosti, tito lidé se rádi perou sami za svou věc.

K – Odvaha, ale také lehkovážnost se pojí s písmenem K. Možná trochu překvapivě také smírnost, z těch negativních častá nespokojenost.

L – Aktivita, živost, upovídanost, to vše spojené do čiré kreativity.

M – Je opakem L a nese vážnost, zahloubanost, přemýšlivost, někdy až ztuhlou nepřizpůsobivou rigiditu.

N – N je nadšení a touha po svobodě, také zábavnost a vtip. Mezi slabosti pak patří žárlivost.

O – Mateřské O na začátku jména znamená starostlivost a náklonnost, neagresivní zvídavost a někdy přehnanou dramatičnost.

P – P je písmeno vědění, učenlivosti, bystrosti, které někdy vedou až sobeckosti a neochotě se podělit.

Q – Záhadné písmeno Q zahaluje člověka tajemnou aurou, nese s sebou lenost, přitažlivost i věrnost.

R – V R se snoubí tolerance s idealismem a altruismem, je to také písmeno porozumění.

S – Znamená zručnost, výkonnost, soutěživost a nadevše také pravdomluvnost.

T – Písmeno mírumilovné a nekonfliktní, někdy neklidné a stahující se do samoty. Nesmazatelně sem patří originalita a výjimečnost.

U – Značí úsměv a štěstí, tito lidé druhé často inspirují a jsou silně emotivní a často až nevyrovnaní.

V – Neúnavnost, píle a odhodlanost dělají z těchto lidí úspěšné byznysmeny, pozor na přehnanou strohost.

W – Neobvyklé písmeno nese uměleckost, impulzivnost, touhu po dobrodružství a někdy též lakomost.

X – Je smyslné, ale někdy přelétavé. Dokáže navodit harmonii a vyžívá se v péči o druhé.

Y – Nepříliš časté písmeno přináší lidem intuitivnost, sebevědomí, upřímnost a nezávislost.

Z – S posledním písmenem se pojí síla vůle, dochvilnost, autoritativnost a respekt, často bývají na vůdčích pozicích.